Om

Jag arbetar sedan flera decennier tillbaka som certifierat medium, andlig coach och meditationslärare.

Certifieringen som medium har jag genom SRAU:s (Svenska Riksförbundet för Andlig Utveckling) där jag varit gruppledare under många år i föreningens olika kursinriktningar. Jag arbetar även som diplomerad coach enligt ICF:s kärnkompetenser. Jag är certifierad inom neurovetenskap för personlig utveckling, neuroplasticitet, kommunikation och ledarskap. Parallellt med mitt företag har jag arbetat som viktcoach och yrkeslärare inom vård och omsorg.

För min egen personliga och andliga utveckling har jag deltagit i olika utbildningar samt flertalet kurser för bland flera meditationsläraren och naturterapeuten Elia.

Jag arbetar med mediala konsultationer både i personligt möte eller per telefon, som andlig mentor med kurser i andlig och medial utveckling samt olika webbaserade kurser.

I din andliga utveckling och i ditt arbete att lära känna dig själv är jag din resurs och stöd, samtidigt som jag kan coacha dig i dina livsfrågor och karriär.

Margareta