Det ockulta sekelskiftet 1900

Esoterism

Konstnärer, författare och kompositörer var runt sekelskiftet 1900 i Sverige starkt påverkade av de så kallade esoteriska lärorna. Det genomsyrade epokens kulturliv och du hittar namn som Hilma af Klint, Ivan Augéli, Tyra Kleen, Edith Södergran och August Strindberg vilka var insatta i de magiska lärorna.

Vad är esoterism?

Begreppet esoterism är omdebatterat och kan uttryckas som en ”dold visdom” eller ”den inre kärnan av alla religioner”.

Flera vetenskapsmän har under senare delen av 1900-talet ställt upp kriterier för västerländsk esoterism. Det mest berömda och inflytelserika exemplet kommer från Antoine Faivre som 1992 redovisar sex kriterier. Dessa kriterier är:

  • Korrespondenser – “det som sker ovan sker även nedan”
  • Den levande naturen
  • Föreställningar och förmedlingar
  • Transmutationsupplevelser – “utvecklingsupplevelser”
  • Överensstämmelser
  • Överföringar (t.ex. initiationslinjer, mästare-lärjunge)

Vill du läsa mer – Western Esoterism – A Guide for the Perplexed av Wouter J. Hanegraaff,

Esoterism är en slags paraplybenämning över olika praktiker och strömningar som astrologi, alkemi, atlantis, frimureri, gnosticism, kabbala, konspirationer, magi, moderna häxkonströrelsen, new age, nyhedendom, runor, rosenkreutzar-rörelser, satanism, UFO och tarot m.fl.

Hemliga symboler och dolda budskap

I boken Det ockulta sekelskiftet berättar religionshistorikern Per Faxneld, Volante förlag, om strömningarna som influerade kulturlivet i Sverige runt sekelskiftet 1900. Han tar oss med genom rörelser som teosofi, alkemi och spiritism. Esoterikerna såg på sig själva som andliga, vetenskapliga och moderna. Dessa strömningar öppnade nya vägar för det kulturella skapande för kompositörer, författare och konstnärer.

Det finns spår av detta även i vår samtida kultur. Du hittar det hos framgångsrika konstnärer som Fredrik Söderberg (f. 1972), Linda Spåman (f. 1976) och Christine Ödlund (f. 1963).

Författaren Carl-Mikael Edenborg intresserade sig för Hilma af Klint, Swedenborg, Bureus och runmagi och har skrivit den ockulta romanen Alkemistens dotter: slutet på universum (2014).

Bland filmskapare har Lars von Trier (f.1956) skapat verk som Riget (Riket, 1994, 1997) och Antikrist (2009). David Lynch (f. 1946) är skaparen till Twin Peaks. Den kom som TV-serie 1990-1991 och 2017 och har tydliga teosofiska referenser kring upplysta mästare i Tibet och en kuslig “black lodge”.

Tips

Besök Moderna museets sida om konstnären Hilma af Klint.
Lyssna på podden “Bildningskomplexet” där Per Faxneld blir intervjuad om boken “Det ockulta sekelskiftet”.

Publicerat den
Kategoriserat som Medium Märkt

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: