Andliga tecken och sörjande

Nära och kära som gått över till andra sidan

Att mista någon som är dig kär och som stått dig nära är en ofta smärtsam process av saknad och sorg. Att sörja någon har ett individuellt förlopp och det behöver få ta den tid det tar. 

I mitt arbete som medium får jag ofta frågor om nära och kära i nästa värld, andevärlden. Det är vanligt med frågor om hur de har det på andra sidan, om de träffat sin partner och andra nära anförvanter som gått över tidigare. 

Kontakt med andra sidan

När jag får kontakt med andevärlden kan jag inte ”bestämma” vem som kommer igenom. Det ligger utanför min förmåga att besluta om. Jag får ha tillit till att den eller de som visar sig från andra sidan har ett bestämt syfte med sitt besök. Det kan av flera skäl vara så att det inte är dags. Till exempel kan det handla om att den ande som gått över inte är redo eller att den som sörjer egentligen heller inte är redo för mötet med andevärlden.  

Livet på andra sidan

I alla mina kontakter med andar så har det aldrig varit någon som far illa eller inte mår bra. Alla pratar om att de mår väl och att vi inte behöver oroa oss för hur de har det på andra sidan livet. Däremot är det ofta så att de oroar sig för de som lämnats kvar och sörjer i jordelivet. Deras högsta önskan att ni borde glädjas med dem i deras nya liv på andra sidan och att ni fortsätter att leva era liv fullt ut med den vetskapen att de har det bra och att ni så småningom kommer ses. 

Sörja nära och kära

Tänk så här – att sörja innebär inte att du ska sluta leva ditt liv av den anledningen att någon du håller kär gått över till andra sidan och separerats ifrån dig. Det kan hålla dig kvar i sorgen längre än nödvändigt och bli en negativ spiral i ditt liv. Har du nyligen börjat sörja en person som gått över till andra sidan, så ha full tillit till att de andliga tecken som du anser komma från din andekontakt också kommer från den. Det är ett tecken till dig och ha tillit till att det är det!

Andekontakt

Andar som gått över berättar att när du tänker på dem och saknar dem så är det de som är där och får dig att tänka på dem. Din ande ser dig men du ser inte anden. I dessa ögonblick när du känner en andekontakt fråga hur dennes liv ser ut och var sen öppen för dina tankar, drömmar, förnimmelser och tecken av olika slag. Det är på det sättet din ande kommer förmedla budskap och svar till dig.    

Tecken från andevärlden

Här redovisar jag några tecken på att nära och kära från andevärlden finns nära dig:

 • En känsla av närvaro och kärlek i hjärta – särskilt vid stark sorg
 • Du tycker dig se den döde eller hör, men tror du inbillar dig
 • Temperaturväxlingar och vinddrag
 • Drömmar om den döde, som egentligen är verkliga möten
 • Tankar om den döda – minnen – särskilt roliga och kärleksfulla
 • Oförklarliga händelser, då du besöker viloplatsen för den döde
 • Känslan av den döde ligger i sängen eller sitter och klappar dig på kinden
 • En känsla av en hand på din axel
 • Fåglar och fjärilar påkallar din uppmärksamhet och ger budskap om den dödes  överlevnad själsligen
 • Andra djur kommer med känslan av den döde
 • Älsklingsblommor och musik den döde hade i livet  tycks dyka upp ofta
 • Husdjur reagerar som när den döde var i livet och de kom hem
 • Klockor som stannar eller börjar slå
 • Känsla av närvaro vid födelsedagar eller högtider
 • Du känner deras doft eller favorit parfym
 • Anden visar sig mer tydligt
 • Det rumsteras runt lite här och där i hemmet – saker försvinner

Sorgeprocess och andevärlden

Din nära och kära som gått över till andra sidan vill få dig att inse  att döden inte separerar er och att de lever vidare i andevärlden. Vartefter du arbetar dig igenom din sorgeprocess, desto mer glädje ger du den som du sörjer genom att fortsätta leva ditt liv.  

Låt sorgen ha sin gång och blir den dig övermäktig så råder jag dig ta hjälp av en sorgeterapeut innan du kontaktar ett medium. Det är mycket ovanligt att en ande kommer igenom nära inpå en övergång till andevärlden. Låt det gärna gå minst ett år innan så att anden kan acklimatisera sig och lära sig nå fram till den fysiska verkligheten genom ett arbetande medium. Det är inte mediet som beslutar vem som söker kontakt från andra sidan och vill komma igenom utan det vilar på högre makter.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: