Medial vägledning – vad, hur och när

Vad är medial vägledning?

Under en medial konsultation tar mediet kontakt med andra sidan eller Universum om du hellre vill kalla det så. Mediet förmedlar de förnimmelser som kommer till hen och det kan komma information om din personliga och andliga utveckling. En medial vägledning kan även ge dig nya perspektiv på din nuvarande livssituation, på dig själv, dina relationer och din tillvaro. Den kan se det övergripande helhetsperspektivet kring varför saker är som de är i ditt liv, då det alltid finns en mening och en anledning till det som händer.

Ibland räcker det med att medvetandegöra vad det är för lärdomar du ska dra av din situation för att blockeringarna ska lösas upp och du kan gå vidare. När det är meningen så förnimmer mediet också kontakt med dina andliga vägledare, eller någon närstående som gått över till andra sidan under samtalet.

Hur går medial vägledning till?

Det är mycket individuellt hur ett medium arbetar. Alla har olika styrkor och kunskaper om olika saker i den andliga dimensionen. Många är breda i sitt sätt att arbeta och kan fånga upp många olika slags förnimmelser från andra sidan. När många medier arbetar medialt så följer de sin intuition, får bilder, känslor, smak, lukt, doft, direkt vetskap och fysiska förnimmelser. Budskapen kan komma som direkt vetskap, från guider, änglar, mästare eller andra rena energier i Universum. Det kan handla om dåtid, nutid och framtid.

Hur ett medium lägger upp en medial vägledning är även det individuellt. För egen del brukar jag fråga om personen varit på en medial konsultation tidigare för att förvissa mig om att de är medvetna om att informationen är vägledning och det är upp till dem själva att fatta ett eget beslut i slutändan. Jag brukar alltid meditera innan en konsultation och då får jag upp bilder, känslor, ord eller direkt vetskap om något. När konsultationen väl startar så frågar jag om vi ska börja med klientens frågor eller mina förnimmelser. Många vill att jag startar med det jag redan fått till mig och så väver vi in frågorna vart efter som en naturlig del i den mediala konsultationen. 

Medial vägledning – kontakt med nära och kära som gått över till andra sidan

En del klienter bokar en medial konsultation för de vill ha kontakt med nära och kära på andra sidan. Här vill jag betona att inget medium kan “beställa” en specifik kontakt på andra sidan. För egen del så brukar jag försöka men utan att lämna några garantier. Andevärlden arbetar inte på det sättet utan som medium så öppnar man sig och blir en ren kanal för det Universum vill förmedla. Man ställer helt enkelt sina sinnen i Universums tjänst. 

När kan man boka en medial vägledning?

När du känner att du står vid ett vägskäl, behöver nya perspektiv i en fråga, känner ovisshet, frustration, vilsenhet, behöver hopp, stöd, tröst, någon som kan göra dig medveten i en fråga eller kontakt med andra sidan. Med andra ord så är anledningarna till en medial kontakt varierande och högst personliga*. 

Hur känns det att få medial vägledning?

Under en konsultation kan det vara bra att anteckna viktiga saker som kommer upp eller spela in det som sägs. En del information kommer landa direkt i dig och du bra känner att det stämmer perfekt. Viss information kommer bekräfta saker för dig och andra budskap kommer du inte kunna ta till dig direkt. Det behöver sjunka in, bearbetas och så småningom landa i vad det handlar om. Låt det få ta den tid det tar för att öppnas upp för dig. 

Efter en konsultation kommer du känna dig stärkt, många gånger lättad och känna mer tillförlit och hopp på din väg framåt.

* Här behöver påpekas att vissa fall är det att rekommendera kontakt med läkare eller kurator snarare än ett medium.

Hämta din GRATIS introduktionskurs i medial utveckling. Den finns i min kursportalen på hemsidan. https://margaretatoorell.com/Medial-Utveckling

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: