Vilka är de vanligaste blockeringarna i medial utveckling?

Rädsla  

Blockeringar i den mediala utvecklingen kan uppstå av olika anledningar. Rädsla är den allra vanligaste blockeringen och kan hindra dig från att utforska din intuition och mediala förmågor. Det kan också hindra dig från att öppna dig för andliga upplevelser och utvecklingsprocesser. Med en vilja och bestämd avsikt att öppna upp till andevärlden så kommer din rädsla att avklinga mer och mer och med kunskap, övning och erfarenhet så så släpper den alltmer. 

Misstro

Om du inte tror på dina mediala förmågor eller att det är möjligt att kommunicera med andevärlden så kan du hindra dig själv från att utveckla dina förmågor. En nyfikenhet och en vilja att möta det okända är faktorer som kommer sudda ut tecken på misstro och öppna upp dig för mediala förmågor. 

Stress och oro

Stress och oro kan också blockera den mediala utvecklingen. Om du har för mycket på gång och känner dig överväldigad eller utmattad kan det vara svårt att fokusera på din intuition och din mediala förmåga. Det är helt enkelt för mycket som tar energi i ditt liv och att stilla ditt sinne för att ta emot de svaga impulserna från andevärlden blir svårt att genomföra. De når inte igenom ditt sinne fullt ut. 

Bristande självkänsla

En bristande självkänsla gör det mer komplicerat att utvecklas medialt. Om du inte tror på dig själv eller dina förmågor kan det hindra dig från att utforska och utveckla dem. Det är därför man ofta pratar om att personlig och medial utveckling går hand i hand och att prioritera självkännedom leder till en utveckling av medial förmåga. 

Trauma

Även trauman av olika slag hör till det som kan blockera den mediala utvecklingen. Har du upplevt traumatiska händelser kan det vara svårt att öppna upp för nya upplevelser och medial utvecklingsprocesser. Oavsett en medial utveckling eller ej så mår alla individer bra av få hjälp och stöd att bearbeta negativa upplevelser. 

Vi är alla olika och kan ha olika blockeringar när det gäller den mediala utvecklingen. Det är också fullt möjligt att ha flera blockeringar samtidigt. Det är som att skala en lök, olika lager som behöver bearbetas med stöd av olika kompetenser. Att arbeta med en erfaren andlig mentor eller coach kan hjälpa dig att identifiera och övervinna dessa blockeringar för att främja din andliga och mediala utveckling. 

Den djupa kunskapen 

Det är ur dina egna erfarenheter, smärta och blockeringar som du hittar din djupa kunskap, när du väl arbetat dig igenom dem. Där finns din guldgruva av kunskap och erfarenheter att ta med in i din process att arbeta som medium.  

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: