Att känna in

Att känna in

Vi använder vår intuition eller sjätte sinne oftare än vi tror. Med all säkerhet har du vid något tillfälle sagt “jag kände på mig”. Du har kanske känt på dig hur en viss situation skulle sluta eller hur energin eller stämningen i ett rum förändras när en  viss person går in genom dörren. 

Barn är naturligt mer intuitiva då de är närmre medialiteten och det öppna sinnet. De känner på sig om någon är falsk och när människor säger något men menar något annat. En mamma brukar känna på sig och känna in sitt barns behov precis som man i många yrken har samma känsla för hur en arbetsuppgift ska genomföras. Man går helt enkelt på intuitionen. Den känns olika för varje person och här får var och en hitta sitt eget specifika sätt att arbeta med intuitionen.

Det första intrycket 

Det som genom intuitionen förmedlas till oss är alltid det första känslan. Därför är det viktigt att snappa upp den första känslan som kommer till oss och koppla bort det rationella tänkandet och analyserandet. Intuitionen kommer till oss enklast när vi inte anstränger oss. Med andra ord är det positivt att vara i ett avslappnat tillstånd och låta skratt och lättsamhet flöda. 

Emellanåt kan det kännas som du får information från två håll på en gång. Det ena är intuitionen och det andra är tanken. Det som kommer till dig via intuitionen är alltid en första känslan. Vid första intrycket är det vanligt att vi känner på oss om vi litar på en person eller inte. Det händer att vi ibland inte litar på vårt första intryck, intuitionen, utan förnekar den och tänker att det är bara fantasier och påhitt hela vägen och något som är fel. Efteråt ångrar vi oss och vet att vi borde ha lyssnat till vår intuition. Vi litade inte fullt ut på oss själva.

Det finns situationer som kan spela oss ett spratt när det gäller intuitionen. I situationer när vi har förutfattade meningar om något så kommer det påverka intuitionen negativt. Det första intryck vi då får kommer färgas av det och bli felaktigt. Av den anledningen är det viktigt att arbeta med vår personliga utveckling och bejaka ett öppet sinnelag. 

Att se och höra 

Vi använder och upplever alla vår intuition på olika sätt. De som är visuella ser i bilder, allt från diffusa till tydliga inre bilder. Min erfarenhet är att det kräver övning att se klara tydliga bilder. Intuitionen kan också visa sig i form av röster, vi får plötsligt ett ord eller en mening i huvudet. En tanke känns mer som du får processa den medan intuitionen bara glider in lätt och enkelt. Snabbt går det så du knappt hinner fånga den men tappar du det intuitiva budskapet så be om det igen.

Skilja på tankar och intuition

I början av din mediala utveckling kan det vara svårt att skilja på intuitionen och vanliga tankar. Kom ihåg att övning ger färdighet så var envis och träna regelbundet på att fånga förnimmelser från andevärlden. Det går oftast fortare än man tror att utveckla sin förmåga att skilja på logiska tankar och intuition. 

Mediala kurser online

En medial kurs online kan bli det stöd du behöver för att lära dig skilja på vad som är dina tankar och vad som är intuition. Du lär dig känna in vad som är vad.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: