Olika typer av mediumskap

Olika typer av mediumskap

Olika typer av mediumskap

Medium

Ett medium är en person som har tränat förmågan att kommunicera med andevärlden. Ett mediumskap innebär att du förmedlar informationen utan egna värderingar eller tolkningar så korrekt som möjligt. Det du förmedlar ska även innehålla bevis på vem som kommunicerar och är medveten om vem budskapet är riktat till. Det kan vara en anhörig som gått över till andra sidan och då kallas andekontakt. I mediumskapet ingår att man har etik och moral som rättesnöre.  

Psychic

Det finns ingen bra översättning för det engelska ordet Psychic. Med det menas en person som har förmågan att läsa av den andliga energin/auran och intuitivt/medialt tolkar den. Hen ger vägledning för klientens eget liv i dåtid, nutid och framtid. I mediumskapet ingår att man har etik och moral som rättesnöre. 

Viktigt att komma ihåg: Ett ”Medium” är alltid ”Psychic” medan en ”Psychic” inte alltid behöver vara ett ”Medium” – ha andekontakt.

Mentalt mediumskap

I mentalt mediumskap har varje person sitt individuella spektrum av förmågor som de arbetar med. Det är framgångsrikt att ringa in dina styrkor och jobba vidare med att utveckla de förmågor som du vill förbättra. 

Clairvoyance – klarseende. Du ser bilder som en film med inre syn eller med yttre syn.

Clairaudience – klarhörande. Du hör klara röster fysiskt utanför dig själv eller en röst inom dig själv.

Claircentience – klarkännande. Du känner in med alla dina 5 sinnen – syn, smak, hörsel, lukt och känsel och förnimmer en känsla av dessa. Både till det inre och yttre. 

Clairknowingness – klarvetande eller direkt vetskap. Du bara vet utan att veta varför du vet.

Transmediumskap

Trans – det handlar om att släppa kontrollen och blanda sina energier och bli ett med sin/sina guider helt utan egen inblandning. Det är en nära form av kommunikation mellan dig och din guide. Det finns flera nivåer i transen som varierar från väldigt lätt trans, överskuggning, till djup trans. I lätt trans är mediumet fullt medveten om vad som sker. I djup trans har mediumet väldigt lite eller inget medvetande om det som kommunicerats. Det brukar pratas om fyra olika nivåer av förändrat medvetandetillstånd – överskuggning, lätt trans, trans och djuptrans. 

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: