Andliga vägledare – guider

Vad är en guide?

Guider eller andliga vägledare är för många personer det samma som entiteter som tilldelas oss innan vi föds som vi väljer eller är våra hjälpare. För andra representerar guider/andliga vägledare delar av vårt högre jag som uppenbarar sig för oss i olika skepnader och former. Och för ytterligare andra människor är de andliga guiderna delar av våra omedvetna sinnen som symboliskt hjälper oss att hitta helhet. Det finns många teorier om detta och här får var och en hitta sin tolkning av vad guider eller andliga vägledare är för något.

Jag tror att vi har flera guider, en huvudguide eller flera som följer oss genom livet. Det är våra primära guider. Dessutom har vi kontakt med tillfälliga guider som kommer till oss för specifika uppgifter eller stöd. Det är dessa guider eller entiteter som förmedlar mediala förnimmelser/budskap via mediala personer.  

Hur får du kontakt med din guide?

Många personer jag möter vill öppna upp för att få kontakt med andra sidan, det vill säga sina guider. Det är en process som är mycket individuell och tar olika lång tid eftersom ingen person har samma livsuppgift och mediala styrkor med sig in i detta liv.  

Kontakten med andra sidan är inte som att kommunicera med en levande person utan något subtilt, finstämt, som liksom snuddar förbi ditt medvetande. Ofta tror man i början att det är ens egna tankar. Genom att “lyssna” inåt på ett öppet och mjukt sätt hittar du snart din väg att få till dig budskap. 

Hur överför guider information?

Informationen överförs på många olika sätt men förutsätter att du befinner dig i förändrat medvetandetillstånd – meditativt tillstånd – och att du är en “ren” kanal så att informationen inte störs av din egen personlighet och värderingar.

Din guide och du matchar era frekvenser så att du kan ta emot informationen. Guider använder dina ord och sätt att vara för att uttrycka sin kunskap. De har en förmåga att scanna av dina energier, blockeringar, din fysik och hur du fungerar mentalt och psykiskt. De vet allt om dig. Skrämmande, ja kanske om du är omedveten om det. 

Förnimmelser från guider

Din guide sänder förnimmelser i form av ljusbilder, tankeimpulser och känslor som energi till dig. Du får sedan själv fylla budskapet med substans och de exakta ord som närmast matchar energiflödet din guide vill förmedla. 

Vissa guider talar i metaforer, berättar roliga historier och ger exempel. Andra arbetar genom kroppens energicentra, tidigare liv, själens syfte eller universums sanningar. Här finns stor variation.

Din guide kommer välja den väg att förmedla budskap som sparar mest energi för er båda. Överföringsmetoden kommer utvecklas hela tiden och ju mer du övar förfinas er kommunikation naturligtvis.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: