Hur öppnar du upp för andekontakt?

Hur öppnar du upp för andekontakt?

Hur öppnar du upp för kontakt med andra sidan?

För att du själv ska kunna öppna upp för kontakten med andra sidan så behöver du komma in i ett förändrat medvetandetillstånd. Det innebär att du slappnar av och går in i ett meditativt tillstånd. Du kan befinna dig på ett djupare eller mer ytlig nivå. 

Då du tar emot budskap så går du djupare. När du vill förmedla det du fått till dig till någon annan eller skriva ner budskapet, så går du upp till en lättare nivå. Meditation och en vana att meditera är kungsvägen till medial utveckling. Det är den gyllene vägen för att öppna upp och bli en ren och klar mottagare av förnimmelser från universum.

Hur blir du mottaglig för andar?

När du vill skapa kontakt med andevärlden så öppnar du upp en kanal till andra sidan för att ta emot budskap. Kontakt kan naturligtvis ske spontant. Men för de allra flesta personer så får man öva och träna upp den förmågan. Genom att skapa en metodik, ritual eller rutin för att öppna upp så talar du om för andevärlden att du är redo att ta emot förnimmelser. På samma sätt är det när du stänger ner. Du signalerar då att du är klar eller att du inte vill ta emot fler budskap.

Öppna upp för andra sidan

Du skapar ditt eget sätt och metodik för hur du öppnar upp för att ta emot budskap och sedan hur du stänger ner. I början av din utveckling kan det vara bra att följa en rutin. När du känner dig trygg i din process att arbeta medialt så brukar många släppa ritualer och använda sig att mentala triggers som till exempelvis ett “startord”. Med hjälp av tankens kraft försätter du dig då direkt i förändrat medvetandetillstånd, ber om beskydd och kontakt med rena höga energier. Kontakten med andevärlden är öppen. På motsvarande sätt skaffar du ett ord för avslut när du vill avsluta din kommunikation.

Lyssna på dig själv

Det är viktigt att du lyssnar på sig själv. Känner du att du tar in mycket energier, har svårt att få vara ifred från andevärlden och kanske mår dåligt av det, då kan det vara läge att stänga ner sig och ta en timeout.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: