Hur blir jag mottaglig för andar?

Avslappning gör dig mottaglig för andevärlden

Du behöver lära dig att ta emot de här förnimmelserna från andevärlden eller din guide. Det gör du enklast i ett avslappnat tillstånd. Det når du genom meditation eller avslappningsövningar, yoga eller att du vistas i naturen och helt enkelt skapar ett lugn och balans i ditt liv. 

För att underlätta att ta emot förnimmelserna så behöver du skapa rutiner eller en metodik för att stilla ditt sinne och hjärna. Det gör du genom att skapa en trigger. Det innebär att du öppnar upp för kommunikation med andra sidan eller din guide och på motsvarande sätt har en trigger för att stänga ner den kommunikationen. En trigger kan vara ett start- eller stoppord eller något som signalerar till dig att öppna upp och stänga ner. 

Bygg upp kommunikationen med din guide

Du behöver också vara tydlig med att be andevärlden om att få till dig förnimmelser från din guide eller andevärlden. Naturligtvis behöver du då bygga upp en kommunikation med din guide och andevärlden. Kom ihåg att övning är det som ger färdighet. Din guide och du  bygger upp en kontakt och finjusterar ert sätt att kommunicera och få till dig förnimmelserna.

I början så skriv gärna ner förnimmelserna som kommer till dig i form av symboler. Anteckna vad du upplever att de betyder. På så sätt skapar du ditt eget symbolbibliotek. Vartefter du utvecklar din förmåga att ta emot förnimmelser så kommer du också märka att symbolerna eller förnimmelserna du får blir mycket mer mångfacetterade och mer nyanserade. Därför att du bygger på den första förnimmelsen och kopplar ihop den med känslor, dofter eller fysiska förnimmelser. Det liksom adderas till det du redan har fått till dig. 

Öva mediala budskap med återkoppling

När du övar och tränar så är det också av största vikt att du får en bra återkoppling på det du förmedlar. Det kräver att du har någon som kan bekräfta att det du har fått till dig stämmer. Genom en bra bekräftelse på dina budskap bygger du upp din tillit till det du förmedlar. 

Medialitet är en sak och mediumskap någonting annat. Mediumskap kräver mycket mer praktisk erfarenhet av att förmedla budskap till olika individer, i skilda sammanhang och också olika typer av budskap.

Det gäller att öva, öva och åter öva. Och det är hur du blir mottaglig för andar och andevärlden. Och om du vill veta mer hur du blir mottaglig för andar och ta dig till ny nivå så hämta min introduktionskurs i medial utveckling som är gratis på min hemsida.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: