Hur kan jag lita på min mediala förmåga?

Hur kan jag lita på min mediala förmåga?

Tillit till medial förmåga

För att öka förtroendet för din mediala förmåga kan du öva regelbundet, förbättra din kommunikationsfärdigheter, lära dig tolka information, följa din intuition och träna på att tolka dina drömmar.

Öva regelbundet

Genom att öva och utveckla din mediala förmåga kan du öka ditt förtroende för den. Ett grundläggande steg är meditation och gärna regelbundet. Det hjälper dig att sänka stressnivåer och öka medvetenheten om dig själv och omgivningen. Skriv gärna ner din meditationer, mediala erfarenheter och drömmar i en bok eller hemlig blogg . Det ökar din förmåga att tolka och förstå dem. 

Välj gärna att samverka med andra likasinnade i kurser och grupper för att utveckla dina förmågor.  Bra är även att träna på uppmärksamhet och närvaro så att du  blir uppmärksam på dina känslor, tankar och kroppssignaler. Träna också med tekniker som tarotkort, pendel och chakrabalansering för att känna av energier och få information från andra dimensioner. 

Förbättra dina kommunikationsfärdigheter

Förbättra din förmåga att läsa kroppsspråk och energi kan hjälpa dig att bli mer säker på din förmåga att förstå och tolka information från andevärlden. Viktigt är också att lyssna aktivt till din klient så att du förstår vad hen frågar om. När du tolkar och lämnar budskap använd en enkel och direkt språkformulering så att det inte blir några missuppfattningar. Tänk på att ditt kroppsspråk och tonfall kan säga mer än orden du använder. En annan viktig sak är att tänka på vem du talar med och anpassa ditt budskap efter deras behov och intressen.

Lär dig tolka informationen från andevärlden

Träna dig själv i att tolka det du får från andevärlden på ett mer objektivt sätt. Det är svårt att lära sig tolka informationen från andevärlden objektivt. Det är en subjektiv upplevelse som påverkas av personliga övertygelser och förväntningar. Här kan det vara bra att vara kritisk och ha en öppen inställning till att informationen kan vara felaktig eller sannolik just nu men som snabbt kan förändras. Det är därför mycket bra att få återkoppling på de budskap du lämnar så att din tillit ökas mer och mer. 

Följ din intuition

Lär dig att följa din intuition och lita på den information du får från din mediala förmåga. Känslor och kroppssignaler är ofta tecken på vår intuition. Lär dig att uppmärksamma dem och använda dem som ledsagare i beslutsfattandet. Negativa tankar och rädslor kan blockera din intuition och bra är att försöka förstå och släppa dem. Intuition är en muskel som kan tränas. Genom regelbunden övning kan du bli bättre på att följa din intuition.  Släpp tvivel och tro på dig själv. Din intuition är unik för dig och du har den kunskap och erfarenhet som krävs för att följa den.

Träna på att tolka drömmar

Drömmar är ofta en bra källa till information från andevärlden och träning i att tolka dem kan hjälpa dig att öka ditt förtroende för din mediala förmåga. Skriv ner dina drömmar så snart du vaknar – detta hjälper dig att minnas detaljer och symbolik från din dröm. 

Försök förstå vad varje element i din dröm symboliserar – ibland representerar drömelement en specifik person, plats eller erfarenhet i verkligheten. Undersök gärna dina känslor under drömmen – känslor som rädsla, glädje eller ilska kan ge viktig information om vad drömmen betyder. Om du vill kan du diskutera dina drömmar med vänner, familj och/eller i en drömgrupp då deras perspektiv och syn på drömmen kan vara användbara. 

Det är viktigt att notera att drömtolkning är subjektiv och att betydelsen av en dröm kan variera från person till person. Följ din egen instinkt och intuition när du försöker förstå vad din dröm betyder.

Kom ihåg att alla har olika nivåer av mediala förmågor och det är viktigt att acceptera och respektera var du befinner dig på din resa.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: