Hur kan jag använda min intuition?

Du kan använda din intuition eller magkänslan genom att förlita dig på din inre känsla eller instinkt. Den är inte alltid baserad på logiska resonemang eller fakta utan en flyktig känsla av att något förhåller sig på ett visst sätt. Här kommer några sätt du kan öva på att använda din intuition.

Bli medveten om din intuition

Du behöver först bli medveten om din intuition. Var uppmärksam på de små rösterna i ditt huvud, en känsla av visshet inom dig eller känslorna i din kropp, oftast i magtrakten. Det kan alla vara signaler från din intuition. Intuitionen tar sig olika uttryck och varierar också med din dagsform. 

Följ ditt hjärta

Försök att göra beslut som känns rätt för dig, även om de inte alltid verkar logiska eller praktiska. Att följa ditt hjärta och dina önskningar kan ofta leda till positiva resultat. Det är inte fel att “sova på saken” och känns det lika rätt i hjärtat dagen därpå då har du kanske kommit till klarhet i ditt beslut.

Meditation

Jag återkommer ofta till min rekommendation att meditera. Det hjälper dig att stilla dina tankar och fokusera på dina känslor och inre röst. I ett avslappnat tillstånd kan det hjälpa dig att öva på att lyssna på din intuition.

Instinkter

Dina instinkter handlar om medfödda beteenden, känsloreaktioner och attityder. Intuition och instinkt är inte samma sak. Instinkten styr beteenden som hjälper dig att överleva, medan intuitionen beskriver en mer komplex mänsklig förnimmelse. Intuitionen ger dig en inre röst som hjälper dig att fatta bättre beslut. Båda hjälper dig att bättre bemöta livets dagliga utmaningar. Lita på dina första instinkter när du möter en ny situation eller person. Din första känsla kan ofta vara den mest korrekta.

Skriv ner dina tankar

Att föra en dagbok över din utveckling, dina känslor och tankar om en situation eller ett beslut och sedan reflektera över dem, hjälper dig att sortera dina känslor och få klarhet i vad som är rätt för dig. Där kan du också få bekräftelse på om din intuitiva känsla eller instinkt var rätt och vart den ledde dig. 

Öva din intuition

Träna på  att ta små beslut i vardagen med hjälp av din intuition. Det kan hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende i att lita på din intuition. I tidigare artiklar så hittar du mer information om hur du tränar din intuition.

Det är viktigt att komma ihåg att det är normalt att ibland inte lita på sin intuition och att den inte alltid leder till rätt beslut. Det är en färdighet som tar tid att utveckla och öva på, så var tålmodig med dig själv.

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: