Hur blir man mottaglig för andar?

Hur blir man mottaglig för andar

Kontakt med andra sidan

Kontakten med andra sidan förutsätter ett förändrat medvetandetillstånd. Det är det samma som att du befinner dig i ett meditativt tillstånd. Du kan befinna dig på ett djupare eller mer ytlig nivå. När du tar emot förnimmelser så pendlar du oftast mellan ett lättare och ett djupare meditativt tillstånd. Då du tar emot budskap så går du djupare och när du vill förmedla det du fått till dig går många medium upp i en lättare nivå. Meditation och en vana att meditera brukar man säga är kungsvägen till medial utveckling. Jag vill påstå att det är den enda vägen för att öppna upp och bli en ren och klar mottagare av förnimmelser från universum.

Hur blir du mottaglig för andar?

När du vill skapa kontakt med andevärlden så öppnar du upp en kanal till andra sidan för att ta emot budskap. Kontakt kan naturligtvis ske spontant. Men för de allra flesta personer får man öva och träna upp den förmågan. Genom att skapa en metodik, ritual eller rutin för att öppna upp så talar du om för andevärlden att du är redo att ta emot förnimmelser. På samma sätt är det när du stänger ner. Du signalerar då att du är klar eller att du inte vill ta emot fler budskap.

Öppna upp för andra sidan

Det handlar om att skapa ditt eget sätt för hur du öppnar upp för att ta emot budskap och sedan hur du stänger ner. I början av din utveckling kan det vara bra att följa en rutin. När du känner dig trygg i din process att arbeta medialt så brukar många släppa ritualer och använda sig att mentala triggers som till exempelvis ett startord. Med hjälp av tankens kraft försätter du dig då direkt i förändrat medvetandetillstånd, ber om beskydd och kontakt med rena höga energier. Kontakten med andevärlden är öppen. På motsvarande sätt skaffar du ett ord för avslut när du vill avsluta din kommunikation.

Chakran

Det vanligaste sättet att skapa en rutin för att kommunicera medialt med andevärlden är genom att öppna sina chakran. Chakra är sanskrit och betyder livsenergihjul. Vi använder oss av de sju största livsenergihjulen som finns i kroppen och de är placerade från strax över hjässan och ner till bäckenbotten. De sju chakrana är uppifrån Kronchakrat, Tredje ögat, Halschakrat, Hjärtchakrat, Solar Plexus, Navelchakrat och Rotchakrat.

Så här öppnar du och stänger ner medialt

När du öppnar upp dig medialt så öppnar du upp dina sju chakra. Det är dessa du sen kan stänga vid behov.

Du visualiserar dessa sju chakrapunkter på din kropp, eller så ser du din kropp i tanken. Du kan öppna och stänga dem på olika sätt. Här tar jag upp två sätt som jag brukar använda mig av.

Två tips för att öppna upp: 

Metod 1.

Öppna upp:
Du öppnar upp varje chakra i turordning, ett i taget och du visualiserar hur dessa chakra snurrar medsols. När alla chakran är öppnade så är du färdig.

Stänga igen:
När du sen ska stänga dem så stänger du dina chakran ett i taget och visualiserar hur de i stället snurrar motsols. När du stängt alla chakra så är du färdig.

Metod 2.

Visualisera att dina chakran är lotusblommor som öppnas upp. De har alla olika färger. Hjässchakrats lotusblomma är violett, tredje ögats indigo, halschakrat ljusblått, hjärtchakrat rosa eller grönt, solaplexuschakrat gult, navelchakrat orange och rotchakrat rött.

Öppna upp:
Du öppnar upp varje chakra i turordning, ett i taget, och du visualiserar hur dessa chakra från början är vackra stängda lotusblommor i de olika färgerna som jag beskrivit ovanför, och som nu öppnar upp sina blomblad, ett i taget tills blomman är helt öppen. Sen gör du likadant med resten av dina chakran. När alla blommorna är utslagna så är du öppen.

Stänga igen:
När du sen ska stänga ner så stänger du dina lotusblommor genom att försluta kronbladen, ett i taget visualiserar du hur lotusblommorna sluter sig. När du stängt alla lotusblommorna så är du färdig.

Lyssna på dig själv

Det är viktigt att du lyssnar på sig själv. Känner du att du tar in mycket energier, har svårt att få vara ifred från andevärlden och kanske mår dåligt av det, då kan det vara läge att stänga ner sig med hjälp av chakrametoden och ta en time out.

Stoppa förnimmelser från andevärlden

Vänligt men bestämt får du be energierna att inte kontakta dig utan låta dig vara. Du får nonchalera deras pockande så gott det går och sedan varje gång vänligt säga ifrån. Räkna med att få vara envis! När du blir van att stänga ner dig med hjälp av chakrametoden så kan du addera ett stoppord som t.ex. AVVIK. Då behöver du bara tyst inom dig säga avvik så försvinner de som pockar på dig.

Hämta din GRATIS introduktionskurs i medial utveckling. Den finns i min kursportalen på hemsidan. https://margaretatoorell.com/Medial-Utveckling

av Margareta

Margareta Toorell är verksam som coach, mentor och medium. Företaget startades 2007.

3 kommentarer

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: