Kategorier
Övningar Medial utveckling Meditation Visualisering

Visualisering för ökat klarseende

Vad är visualisering? Visualisering innebär att du skapar en inre positiv bild av något du vill uppnå. Det innebär att du återskapar tidigare erfarenheter eller skapar nya bilder för händelser utifrån dina minnen och erfarenheter. 

Hur visualiserar du? För att visualiseringen ska fungera så bra som möjligt bör den involvera så många sinnen som möjligt – syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Användning av flera sinnen bidrar till att skapa mer levande bilder som gör upplevelsen mer realistisk. 

Varför ska du visualisera? Visualisering kan både förbättra koncentrationen, öka motivationen, skapa självförtroende och kontrollera känslomässiga reaktioner. Det är en metod som hjälper dig att utveckla din intuition och klarseende. Ett användbart redskap som ger dig större kontroll över ditt sinne, dina känslor och din kropp.

Visualisering och meditation är två verktyg som du kan använda för att öka självmedvetenheten, fokusera sinnet, tillföra positiv energi och därigenom öka din kreativitet.  

Två övningar:

Övning 1: Gör följande: Blunda och koncentrera dig på din andning. Försök att inom dig se en plats som du mår bra av. Det kan exempelvis vara en skogsglänta med vackra barrträd eller toppen på ett berg där du kan stå och se ut över hela landskapet. Tänk på varje liten detalj du ser framför dig. Hur gröna träden är, ljudet av vinden mot din kind, fåglar som kvittrar … Ta sedan ett djupt andetag och öppna dina ögon.

Det kommer kännas som om du varit på denna plats. Förutom att det stärker din intuition så kommer det ge dig en avslappningsmetod som du kan använda dig av när du upplever stress i vardagen. 

Övning 2: Blunda och koncentrera dig på din andning. Försök att inom dig se en plats som du mår bra av. Det kan vara att du sitter på din favoritplats eller favoritfåtölj. Tänk på varje liten detalj du ser framför dig. Hur rummet ser ut och alla detaljer där.

Visualisera nu hur du öppnar ditt 3:e öga och därmed ditt klarseende. Se för ditt inre öga hur du får till dig clairvoyanta förnimmelser. Var kreativ hur det sker, exempelvis en inre bild, en symbol, en ask med något innehåll eller ett pärlhalsband där varje pärla har något att förmedla till dig. Sitt så en stund …. Ta sedan ett djupt andetag och öppna dina ögon.

Visualisera mera! 

Kategorier
Övningar Intuition

2 sätt att träna din intuition

2 sätt att träna din intuition

Jag rekommenderar dig att göra en avslappningsövningen eller kort meditation innan du börjar med övningarna för att stilla dina tankar och öka mottagligheten för olika förnimmelser.

Gissa färgen på spelkorten?  

Den här övningen kan du göra själv eller tillsammans med någon annan. Du kommer bli bättre och bättre ju mer du tränar.

Om du är själv

  • Tag fram en vanlig kortlek och bland om den väl. 
  • Placera hela högen med kort framför dig och tag upp det översta kortet och lägg det med baksidan upp i din hand. Om du tycker det känns bra kan du lägga den andra handen över med kortet mellan dina händer.
  • Blunda och försök att känna in vad kortet har för färg, rött eller svart. 
  • Lägg ner kortet med baksidan upp i en ny hög och gör en anteckning om vilken färg det hade. 
  • Därefter upprepar du proceduren 10 – xx gånger, så länge du känner du kan hålla koncentrationen. 
  • Allra sist så kontrollerar du ditt resultat genom att vända på korten och skriva ner resultatet bredvid dina tidigare anteckningar. 

Gissa färg och valör på spelkorten?

En mer avancerad variant av den tidigare övning är att förutom känna in färgen så känner du in valören på kortet. Gör anteckningar och jämför dina resultat när du är klar. 

Tillsammans med någon annan person

Gör du övningen tillsammans med någon drar ni helt enkelt vartannat kort och antecknar era resultat för att när övningen är klar jämföra med vad som verkligen står på korten.

Gissa bilden?

Den här övningen kan du göra själv eller med en annan person.

Ta fram ett antal olika bilder, det kan vara en kortlek med tarot- eller orakelkort, vykort, fotografier, bilder från ett memory-spel eller liknande.

Om du är själv:

  • Lägg bilderna med baksidan uppåt så att du inte ser motivet.
  • Ta upp en bild och håll i den utan att titta på den. Blunda och försök att slappna av och se eller känna vad som dyker upp inom dig.
  • Skriv ner allt som kommer.
  • När du känner att du är klar, vänd på bilden och titta på den och jämför med vad du skrivit.

Tillsammans med någon annan person

Gör du övningen tillsammans med någon drar ni helt enkelt vartannat kort och antecknar era resultat för att när övningen är klar jämföra med vad som verkligen döljer sig bakom korten.

Lycka till!